Lærlingeordningen gjennom OME; Opplæringskontoret for mekaniske fag og elektrofag i Bømlo, tilbyr et tverrfaglig opplæringskontor med en læringsarena innen fiske, akvakultur, kontor og en sterk internasjonal industri.

 

Medlemsbedrifter:

 

Bømlo Vatn- og Avløp
Bømlo Skipsservice
Bremnes Seashore
Comfort Helle
Eidesvik Havfiske
Eidesvik Settefisk
Elkjøp Bømlo
Embicon
Espevær Laks
Fylkesnes Fisk
Halvorsen Power Supply
Harengus Fiskeri
LOS Marine
Lønningen
Matre Maskin
Olvondo
Optiship
Servogear
SI Aluminium
Siemens Norway
Stokkøy
Trygvason
Wärtsilä Norway