Kontakt oss

Kontaktinformasjon:
 

   

OME v/Paul Engseth
Autogården
Austbøvegen 11
5420 Rubbestadneset

 

Telefon: 991 19 010

Epost: paul@omebomlo.com

 

 Organisasjonsnummer: 982897246

 

Medlemsbedrifter:

         

Bømlo Vatn- og Avløp
Bømlo Skipsservice
Bremnes Seashore
Comfort Helle
Eidesvik Havfiske
Eidesvik Settefisk
Embicon

Espevær Laks
Fylkesnes Fisk
Halvorsen Power Supply
Harengus Fiskeri
LOS Marine
Matre Maskin
Olvondo

Optiship
Servogear
SI Aluminium
Siemens Norway
Stokkøy
Wärtsilä Norway