Lærlingeplass fra høsten av?

Medlemsbedriftene har fra høsten av behov for lærlinger i disse fagene:

 • Automatiseringsfaget
 • Akvakulturfaget
 • CNC operatørfaget
 • Fiske- og fangstfaget
 • IKT servicefaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Matrosfaget
 • Motormannfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Rørleggerfaget
 • Salgsfaget
 • Sveisefaget
 • Sjømatproduksjonsfaget
 • Tavlemontørfaget


Medlemsbedriftene representerer et bredt fagspekter og et spennende fagmiljø med aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt. Bedriftene kan tilby læreplass i et attraktivt og til tider hektisk læremiljø, med gode betingelser og med muligheter for ansattelse etter avsluttet læretid.

Vi ønsker å knytte til oss lærlinger som er positive og pålitelige og som kan stå på i travle perioder.

Du kan få ytterligere opplysninger ved å kontakte daglig leder for opplæringskontoret, Paul Engseth, paul@omebomlo.com, tlf. 95 99 79 77, eller den enkelte medlemsbedrift.

Søknad om lærlingplass vedlagt vitnemål og attester sendes snarest til
OME v/ Paul Engseth, Austbøvegen 11, 5420 Rubbestadneset,
eller epost: paul@omebomlo.com

Åpne søknadsskjema i word, fyll inn opplysninger i skjemaet og send søknadsskjema sammen med scannet terminkarakterutskrift / kompetansebevis og attester til epost: paul@omebomlo.com