Siemens

Siemens er en av medlemsbedriftene i OME.

Siemens kjøpte i mars 2012 selskapet Matre Instruments AS, som igjen har sitt utspring i Matre & Co. som ble etablert i 1952. I 1984 ble selskapet delt og mekanisk avdeling ble Matre Maskin, mens elektronisk avdeling ble Matre Instruments. I 1990 ble Matre Instruments kjøpt av Read Group, som så solgte firmaet videre til Expro Group i 2005, som igjen solgte videre til Siemens i mars 2012.

Selskapet har i dag 70 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 170 millioner.

Vinteren 2010 flyttet selskapet inn i nye moderne produksjonslokaler på Ternetangen.

Selskapet utvikler og produserer sensorer for havbunnsinnstallerte olje og gass produksjons systemer, samt overvåknings- og kontrollsystemer for marine applikasjoner.

Selskapet Siemens har overteke, utviklar og produserer kabelkontaktar, sensorar og måleinstrument med merkenamna Tronic og Matre. Dette er løysingar som er sentrale i Siemens-systemet Subsea Power Grid, eit elektrisk straumforsyningssystem til bruk på havdjup ned mot 3.000 meter.

Siemens sine ”Matre sensorer” er basert på erfaring, kompetanse og forpliktelse der det siste nye innen teknikk og prosesser blir bruk for å sørge for at kundens behov blir dekket.

Kontakt informasjon:

Siemens AS
E P OS SUB
Ternetangen 65
N-5420 Rubbestadneset
Norway


Telefon: +47 22 63 30 00
Fax: +47 53 42 86 01

Nettside >>>