Eidesvik Havfiske

Eidesvik Havfiske AS er en av medlemsbedriftene i OME.

Eidesvik Havfiske har sitt hovedkontor i Langevåg på Bømlo.

Bedriften har flere havgående ringnotfartøy og driver oppdrett i Rogaland og Hordaland. Eidedsvik Havfiske har eget smoltanlegg og er medeiger i lakseslakteriet Espevær Laks.
 

Kontaktdetaljer:

Eidesvik Havfiske AS
Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Telefon: 53 44 78 00
Fax: 53 44 78 01

Organisasjonsnummer: 998901685

Nettside >>>