Eidesvik Settefisk

Eidesvik Settefisk AS er en av medlemsbedriftene i OME.

 

Kontaktdetaljer:

Eidevik Settefisk AS
Eidevikvegen 63
5443 Bømlo

Telefon: 53 44 78 00

Organisasjonsnummer: 985 191 840

Nettside >>>