Wärtsilä Norway AS

Wärtsilä Norway AS er en av medlemsbedriftene i OME.

Wärtsilä Norway er et selskap i Wärtsilä-konsernet. Wärtsilä er en global markedsleder innen komplette livsløpsløsninger for marine- og energimarkedene. Med fokus på teknologiutvikling og totaleffektivitet øker vi miljøprestasjonen og driftseffektiviteten til våre kunders fartøy og kraftverk. Internasjonalt har konsernet 18 000 ansatte fordelt på 160 kontor og fabrikker i 70 land.

Wärtsilä i Norge utvikler og produserer gir, propeller og manøvreringssystemer, samt automasjons– og styresystemer for elektrisk framdrift og dynamisk posisjonering til skip og offshore. Vi driver videre med skipsreparasjon og selger service og reservedeler over hele verden. I Norge finner du også hovedkontoret til Wärtsilä Ship Design, som er et ledende selskap innen skipsdesign- og ingeniørtjenester for den globale skipsindustrien.

I Norge har Wärtsilä over 1100 ansatte og vi har vår hovedaktivitet i Sunnhordland; på Bømlo, på Stord og i Fitjar. Vi har også kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Ålesund og Haugesund.

Løsninger
Wärtsilä styrker sine kunders virksomhet ved å levere komplette livsløpsløsninger for energiproduksjon og fremdrift. Vår kundestøtte omfatter alle steg og nivåer, fra design og konstruksjon til drift og serviceløsninger.

Virksomhetsområder
* Marine industrien
* Kraftindustrien
* Serviceløsninger

Kontaktinformasjon:

Wärtsilä Norway AS
N-5420 Rubbestadneset

Telefon: +47 53 42 25 00
Telefax: +47 53 42 25 01
24 timers telefon: +47 53 42 25 00

E-post adresse: general.no@wartsila.com

Nettside >>>